s
About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text ofering thetonat sunrising printing and typesetting industry seo is partysipati carma. Lorem Ipsum is simply dummy,
Na ndiq
 

Vizioni

Mundësi për persona të ri të talentuar, zhvillim rajonal, rritje të madhe, komercijalizim të diturisë, zhvillim të sektorëve, përkrahje të sipërmarrësisë sociale dhe të bashkimit korporativ.

QRR në Gostivar do të themelohet  si model që në një vend do ti bashkojë komunën, OJQ-të lokale dhe faktorët e tjerë kyç në bashkësinë në këshill  të përbashkët drejtues që do të udhëheq me programin dhe shërbimet. Me iniciativën  e QRR-së do të bashkohen faktorët kyç në komunitetin për të zgjidhur papunësinë e lartë te të rinjtë në rajon dhe problemin me imigrimin e të rinjve ,të cilët e braktisin rajonin dhe vendin. QRR do të ofrojë edhe trajnime të rëndësishme që do të ndërtojnë kompetenca kyç për vendet e punës  që u nevojiten kompanive.

Një nga qëllimet e shumta të qendrës sonë është që t’u ndihmojë bizneseve të vogla dhe kompanive start-ap. Do të ketë zyra ku kompanitë start-ap do të mund të punojnë dhe ta përpunojnë idenë e vet, me ndihmën e mentorëve me përvojë.

Misioni dhe qëllimet e fazave para-inkubacionit dhe fazave të inkubacionit janë: mundësia për persona të rinj të talentuar, zhvillimi rajonal, rritja e madhe, komercijalizimi i diturisë, zhvillimi i sektorëve, përkrahja e sipërmarrësisë sociale dhe bashkimi korporativ.

Font Resize
Click to listen highlighted text!