s
About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text ofering thetonat sunrising printing and typesetting industry seo is partysipati carma. Lorem Ipsum is simply dummy,
Na ndiq

Blog

THIRRJE E HAPUR (Еkspert/ligjërues në fushën e Shkrimit dhe Menaxhimit të Projekteve)

iCAN po kërkon të angazhojë një ekspert/ligjërues në fushën e  Shkrimit dhe Menaxhimit të Projekteve, për të realizuar një ligjeratë në fushën e lartpërmendur për nevojat e projektit.

Aplikantët do të duhet t’ë dorëzojnë në iCAN një prezantim në lidhje me temën që do të jetë pjesë e ligjëratës.

Metodologjia dhe fusha e veprimit

Eksperti/Ligjëruesi pritet të:

Krijojë metodologji dhe dinamikë në lidhje me ligjëratën, ti mësoj pjesëmarrësit për shkrimin e projektive, ti mësoj ata për planifikimin, zhvillimin dhe menaxhimin e projekteve. Analizimin e palëve të përfshira dhe identifikimin e problemeve. Kuptimi i objektivave dhe përgaditja e kornizës logjike. Poashtu t’i mësoj ata për planifikimin e aktiviteteve, relevancën dhe shikueshmërinë e projektit. Krijimin dhe planifikimin e buxhetit si dhe metodat për evaluim dhe raportim të projekteve.

Rezultatet e pritura

Pas ligjëratës pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:

  • Kuptojnë për shkrimin dhe menaxhimin e projekteve;
  • Analizojnë dhe identifikojnë problemet në komunitetin ku jetojnë;
  • Planifikojnë buxhet në përgaditjen e projektit të tyre.
  • Përmbushin kornizën logjike të projektit
  • Bëjnë evaluim të projektit dhe raportojnë për të.

Ligjëruesi do të jetë përgjegjës për organizimin dhe shpërndarjen e materialit mësimor me cilësi të lartë

Kriteriumet për përvojën dhe aftësitë e ekspertëve/ligjëruesve:

  • Diplomë në një fushë të përshtatshme për trajnim;
  • Përvojë në fushën e trajnimit dhe mentorimit;
  • Përvoja teorike dhe e aplikuar në lidhje me  Shkrimin dhe Menaxhimin e Projekteve;
  • Aftësi të shkëlqyera komunikimi ndërpersonale dhe këshilluese.

Afati i aplikimit 03.10.2022

Për të aplikuar për këtë pozicion, ju lutemi na dërgoni dokumentet e kërkuara në: ican@seeu.edu.mk

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Font Resize
Click to listen highlighted text!