s
About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text ofering thetonat sunrising printing and typesetting industry seo is partysipati carma. Lorem Ipsum is simply dummy,
Na ndiq

THIRRJE E HAPUR (Këshillues nga fusha e Këshillimit të Karrierës)

THIRRJE E HAPUR (Këshillues nga fusha e Këshillimit të Karrierës)

iCan kërkon të angazhojë një Këshillues nga fusha e Këshillimit në Karrierë dhe Orientimit Profesional për nevojat e projektit – ICan.

Këshilluesi pritet të mbajë një trajnim njëditor me studentë dhe të papunësuar, në të cilin qëllimi kryesor i iCan si Qendër Rinore e Resurseve për Rajonin e Pollogut është të ndihmojë në punësimin e të rinjve në rajon.

Grupi i synuar: studentë dhe të papunësuar

Trajnimi synon të ofrojë një shërbim në lidhje me këshillimin individual dhe grupor që do të çojë në punësimin e grupit të synuar.

Aplikantët do të duhet të dorëzojnë CV-në e tyre dhe Letrën e Interesit në Qendrën Rinore të Resurseve iCan, e cila përfshin sa vijon:

  • Fusha e veprimit – Këshillim për karrierë dhe orientim profesional
  • Përkatësia dhe motivimi,
  • Kërkesat për përvojë dhe aftësi për një trajner,
  • Diplomë/Certifikatë në fushën e përshtatshme për trajnim,
  • Përvojë në fushën e këshillimit (trajnimit) dhe mentorimit.

Rezultatet e pritura

Pas trajnimit, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të:

Ky trajnim synon të orientojë pjesëmarrësit sipas interesave të tyre, duke komunikuar trajnimin se në cilat dhe në cilat punë duhet të fokusohen, çfarë aftësish u mungojnë dhe çfarë qëndrimesh kërkohen në tregun e punës.

Të gjithë duhet të jenë në gjendje të rishikojnë përparësitë dhe aftësitë e tyre sipas të cilave do t’i prezantohen punëdhënësit të ardhshëm, pra të bëjnë një analizë SWOT.

Të kenë një vizion më të qartë të kapaciteteve të tyre, mundësive në zhvillim profesional dhe si dhe ku të gjejnë këshillat e duhura, burimet për zhvillimin e karrierës. Këshilla dhe mbështetje për studentët;

Pas trajnimit, këshilluesi do të jetë përgjegjës për:

Shkruarjen e përmbajtjes dhe agjendën e trajnimit dhe materialet e tjera mësimore që nevojiten për t’u ofruar një trajnim me cilësi të lartë, si dhe një raport përfundimtar mbi zbatimin e procedurës pas dorëzimit.

Të krijoje një plan akcional për punësim, me detyra që duhen mësuar më tej për kompetencë më të madhe në tregun e punës.

Afati i aplikimit 19.04.2022.

Për të aplikuar për këtë pozicion, ju lutemi na dërgoni dokumentet e kërkuara në: ican@seeu.edu.mk

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Click to listen highlighted text!