s
About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text ofering thetonat sunrising printing and typesetting industry seo is partysipati carma. Lorem Ipsum is simply dummy,
Na ndiq

Blog

TRAJNIM PËR MENAXHIMIN E STRESIT

Titulli i kursit: Menaxhimi i stresit

Ligjërues: Urime Demiri – Shaipi, PhD në Shëndetin Publik

Data: 29.03.2021-02.04.2021

Ora: 18: 00-19: 00

Vendndodhja: Zoom Platform

Gjuha e kursit:Shqip

Temat që do të trajtohen:

 • Çfarë është stresi, stresorët, stresi i perceptuar, burimet, pasojat dhe llojet e stresit, etj.
 • Çfarë ndodh në organizmin tone kur jemi të stresuar: Reaksioni pskikologjik, fiziologjik dhe i sjelljes ndaj stresit
 • Menaxhimi i stresit, vlerësimi parësor, dytësor dhe rivlerësimi i stresit.
 • Roli i emocioneve positive dhe elasticitetit në menaxhimin e stresit
 • Menaxhimi i stresit:
  • Aftësit të orientuara drejt veprimit: Këto aftësi kanë të bëjnë me situata të cilat ju keni kontroll dhe fuqi për të ndikuar në ndryshimin e tyre.
  • Aftësi të orientuara në emocione: Këto aftësi kanë të bëjnë me situata të stresit, të cilat ju mund ti menaxhoni vetëm duke ndryshuar mënyrën se si ndiheni lidhur me ato situata.
 • Teknikave të relaksimit progresiv, meditimit, frymëmarrjes së thellë, skanimit të trupit, vizualizimit përmes përdorimi i shqisave, etj.
 • Si të identifikoni dhe menaxhoni stresin në punë dhe në jetën personale.
 • Si të ndryshojmë sjelljen tone dhe të fillojmë me praktikimin e metodave active të përballimit të stresit.

Për të marrë pjesë në këtë kurs ju lutemi plotësoni këtë Formular të Google- https://forms.gle/PDvP7PTXoR7W2hCu7

Ligjërues në këtë kurs do të jetë Dr. Urime Demiri-Shaipi

Dr. Urime Demiri – Shaipi është një ekspert në vlerësimin e stresit, duke u përballur me stresin, emocionet pozitive, biomarkuesit e stresit dhe hulumtimet. Nga puna si dentist në praktikën klinike për të bërë kërkime që integron stomatologjinë dhe shëndetin mendor, ajo ka treguar se si kërkimi ndërdisiplinor mund të përmirësojë shkencën për të zgjidhur problemet nëpër fusha. Si një stomatologe me një pasion për avancimin e shëndetit dhe sigurisë së komunitetit, ajo fitoi gradën e doktoratës në Shëndetin Publik nga PAPRSB Instituti i Shkencave të Shëndetit, Universiteti Brunei Darussalam (UBD) (2019) Teza: “Studim gjatësor i stresit psikologjik dhe biomarkerëve të pështymës së stresi tek të rinjtë e shëndetshëm ”. Tani, si Asistent Profesor në Universitetin Nënë Tereza, Dr. Demiri – Shaipi ligjëron lëndë mbi menaxhimin e stresit, sindroma e djegies profesionale, rreziqet në vendin e punës dhe siguria dhe shëndeti në punë.

Dr. Urime Demiri – Shaipi gjithashtu ka përvojë paraprake të punës si Ligjërues / Asistent i Mësimdhënies në Universiteti Nënë Tereza (2017-2019), dhe si Asistente e Projektit në Care International Macedonia, ku ajo ka fituar përvojë të vlefshme në zhvillimin dhe zbatimin e programeve të shëndetit publik me bazë komunitare. Ajo merr pjesë në punën e komisionit dhe shërbime të tjera për Universitetin dhe ka aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe ndërpersonale. Ajo është autore e një numri botimesh të vlerësuara nga kolegët dhe është bashkëautore e një libri shkollor Kujdesi Shëndetësor Infeksionet e Asociuara – Qasja multidisiplinare në parandalimin e infeksioneve nozokomiale dhe mikrobiologjisë për studentët dentarë, Universiteti “Ss. Cyril and Methodius University ”, Shkup, R.Maqedonia e Veriut

Post Tags:

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Font Resize
Click to listen highlighted text!