s
About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text ofering thetonat sunrising printing and typesetting industry seo is partysipati carma. Lorem Ipsum is simply dummy,
Na ndiq

Blog

RISHPALLJE E THIRRJES PËR DY MENTORA PËR KOMPANI ( Afati i aplikimit është deri në 24.12.2020)

iCAN  kërkon të angazhojë dy mentorë për të kryer 8 Mentorime ( 8 kompani ) në kompani që veprojnë në regjionin e Pologut.

Mentorimi  pritet të përfundojnë brenda 3 muajve (5 ditë skenim të kompanisë  onsite, 5 ditë përgatitje të materialit dhe 5 ditë disperzimit dhe konsulencën me kompanitë e mentoruara).

Mentorët do të duhet t’i sigurojë iCAN planin për zbatimin e mentorimit që do të artikulojnë kërkesat e përgjithshme të ToR-it  përfshirë metodologjinë e propozuar, planin e punës me afate të qarta dhe ndarjen e proceseve.

Metodologjia dhe fusha e veprimit

Nga Mentori pritet që:

Të krijojë metodologjinë dhe dinamikën për mentorim të kompanive, Skenimin e proceseve të mbrendshme në kompani, definimin e biznis proceseve që kanë potencijal për optimizim dhe automatizim dhe raportim mbi mentorimin dhe skenimin e zhvilluar.

Rezultatet e pritshme:

Plani i punës për zhvillimin e mentorimit, përfshirë strategjinë dhe metodologjitë e propozuara, si dhe planin e sigurimit të cilësisë;

Vlerësimi i proceseve qe kanë potencijal për optimizim dhe  automatizim.

Krijimi i listës së proceseve që do të optimizojnë/ përmirësojnë punën/proceset në kompani

Këshilla dhe mbështetje për kompanite gjatë fazës së mentorimit

Raporti përfundimtar mbi zbatimin e proceseve pas mbarimit të mentorimit.

Kërkesat për përvojën dhe aftësitë e Mentorit:

Arsimim minimal Master në Shkenca Ekonomike ose fushë tjetër përkatëse;

Përvojë (të paktën 5 vjet) akademike dhe  aplikative që lidhen me SMEse dhe infrastrukturat e brendshme te SMEve;

Eksperience teorike dhe aplikative që lidhet me ekosisteme për inovacion dhe startape; përvojë në ndërtimin e kapaciteteve në SME;

Aftesi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe në situata me  dinamike te ngjeshur dhe me afate të ngushta;

Shkathtësi të shkëlqyera të komunikimit ndër-personal duke përfshirë përvojën e skenimit te kompanive/ mentorim/ konsulence.

Kontakt:

ican@seeu.edu.mk

+389 78 358 335

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Font Resize
Click to listen highlighted text!