s
About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text ofering thetonat sunrising printing and typesetting industry seo is partysipati carma. Lorem Ipsum is simply dummy,
Na ndiq

Komunikimi i biznesit dhe komunikimi ndërpersonal

Komunikimi i biznesit dhe komunikimi ndërpersonal

Trajnim në fushën e biznes komunikimit dhe komunikimit interpersonal me ligjërues Prof. Dr. Gadaf Rexhepi

TË GJITHË ATA QË DO E PËRFUNDOJNË KËTË KURS PA PAGESË DO TË MARRIN ÇERTIFIKATA PËR TË NJEJTIN.

Përmirësoni aftësitë tuaja të komunikimit në punë dhe mësoni si të krijoni bashkëpunimin pozitiv në vendin bashkëkohor të punës. Zbuloni strategjitë e dobishme të komunikimit në vendin e punës. Pavarësisht faktit që komunikimi mund të jetë përmes ekraneve apo direkt aftësitë e forta ndërpersonale mundësojnë të shkëmbejmë ide, pikëpamje, ekspertizë dhe informacion në mënyrë efektive. Në këtë trajnim, ju do të zbuloni strategjitë më të mira të komunikimit për bashkëpunim efektiv në vendin e punës dhe do të reflektoni rreth stilit tuaj personal të komunikimit. Ju do të mësoni rëndësinë e përputhjes së stilit tuaj të komunikimit me punën tuaj dhe qëllimet e projektit dhe do të mësoni se si të menaxhoni dhe kontrolloni bisedat sfiduese.

Pjesëmarrësit do të fitojnë njohuri për:

  • Modelin e procesit të komunikimit,
  • Përmirësimin e komunikimit verbal,
  • Rëndësinë e komunikimit jo-verbal dhe si të kuptojme atë,
  • Komunikimet në Organizatë – Pengesat dhe dështimet në komunikim,
  • Roli i përceptimit në komunikim,
  • Planifikimin e mesazhit të shkruar,
  • Negociatat në biznes, dhe
  • Organizimi dhe menaxhimi i mbledhjeve.

Ligjerues: Prof. Dr. Gadaf Rexhepi

Data: 14.12.2020 (e hënë )

Ora: 18.00

Platforma ZOOM

Për të ndjekur trajnimin Ju lutemi plotësoni formën e regjistrimit: https://docs.google.com/forms/d/1B15vdIUFI_1JkbR0CAibnwoBoTPxq7jsdt4FtaCKoB0/viewform?ts=5fd37ac0&gxids=7628&fbclid=IwAR29cuZkWn3uTrGTedVpt694aQiB-dJU6g05BYl2tjfZJJ_FyIxgTXAlppg&edit_requested=true

Me respekt!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Click to listen highlighted text!