s
About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text ofering thetonat sunrising printing and typesetting industry seo is partysipati carma. Lorem Ipsum is simply dummy,
Follow Us

Blog

ОТВОРЕН ПОВИК (Eксперт/предавач од областа Пишување и управување со проекти)

iCAN бара да ангажира експерт/предавач од областа Пишување и  Управување со проекти, за да одржи предавање од гореспоменатото поле за потребите на проектот.

Кандидатите ќе треба да достават до iCAN презентација поврзана со темата која ќе биде дел од предавањето.

Методологија и поле на дејствување

Од експертот/предавачот се очекува:

Креирање на  методологија и динамика поврзани со предавањето, ги научи  учесниците за пишување проекти, подучете ги за планирање, развој и управување со проекти. Анализирање на вклучените страни и идентификување на проблемите. Разбирање на целите и подготовка на логичката рамка. Да учат и за планирањето на активностите, за релевантноста и видливоста на проектот. Креирање и планирање на буџетот како и методи за евалуација и известување за проектите.

Очекувани резултати

По предавањето, учесниците треба да бидат способни:

  • Разбирање на пишување и управување со проекти;
  • Анализираат и идентификуваат проблеми во заедницата каде што живеат;
  • Буџетот го планираат при подготовката на нивниот проект.
  • Исполнете ја логичката рамка на проектот
  • Тие го оценуваат проектот и известуваат за него.

Предавачот ќе биде одговорен за организација и дистрибуција на висококвалитетен наставен материјал

Критериуми за искуство и вештини на експерти/предавачи:

  • Диплома во соодветно поле на обука;
  • Искуство во областа на обука и менторство;
  • Теоретско и применето искуство поврзано со пишување и управување со проекти;
  • Одлични вештини за интерперсонална комуникација и советување.

Краен рок за пријавување 03.10.2022

За да аплицирате за оваа позиција, испратете ни ги потребните документи на: ican@seeu.edu.mk

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Font Resize
Click to listen highlighted text!