s
About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text ofering thetonat sunrising printing and typesetting industry seo is partysipati carma. Lorem Ipsum is simply dummy,
Follow Us

Blog

ОТВОРЕН ПОВИК (Советник од областа на Кариерно советување)

iCan бара да ангажира советник од областа на Кариерно советување и професионална ориентација за потребите на проектот – iCan.

Се очекува советникот да одржи еднодневна обука со студенти и невработени лица на која главна цел на iCan  како Младински Ресурсен Центар за Полошки Регион е истата да помогне во вработувањето на младите од регионот.

Целна група: студенти и невработени лица

Обуката има за цел да понуди услуга поврзана со индивидуални и групни совети кои ќе водат до вработување на целната група.

Апликантите ќе треба да ги достават до Младинскиот ресурсен центар i Can нивното CV и Писмо за интерес, кои вклучуваат следново:

  • Поле на делување – Кариерно советување и професионална ориентација
  • Припадност и мотивација,
  • Услови за искуство и вештини за тренер,
  • Диплома/Сертификат од областа погодна за обуката,
  • Искуство во областа на Carrier советување (обуки) и менторство.

Очекувани резултати

По обуката, учесниците треба да бидат способни:

Оваа обука има за цел да ги ориентира учесниците според своите интереси, преку комуникација на обуката за кои и какви работни места да се насочат, кои вештини им недостигаат и какви ставови се бараат на пазарот на трудот.

Секој да може да направи преглед на свои предности и вештини според кои ке се представи на идниот работодавач односно да се изработи SWOT анализа.

Имаат појасна визија за нивните капацитети, можност во професионалниот развој и како и каде да ги најдет вистинските совети, ресурси за развој на кариерата. Совети и поддршка за студентите;

По обуката, предавачот ќе биде одговорен:

Да ја напише содржината и агендата на обуката и другите наставни материјали потребни за да се испорачаат за висококвалитетна обука, како и финален извештај за спроведување на постапката по завршување на примопредавањето.

Да изработи акциски план за вработување, со задачи кои треба дополнително да се научат за поголема компетентност на пазарот на трудот.

Краен рок за пријавување 19.04.2022 година

За да аплицирате за оваа позиција, испратете ни ги потребните документи на: ican@seeu.edu.mk

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Font Resize
Click to listen highlighted text!