s
About Us
Lorem Ipsum is simply dummy text ofering thetonat sunrising printing and typesetting industry seo is partysipati carma. Lorem Ipsum is simply dummy,
Follow Us

Blog

ПОВИК ЗА ДВАЈЦА МЕНТОРИ НА КОМПАНИИ (краен рок за аплицирање 17.12.2020)

iCAN се обидува да ангажира двајца ментори за спроведување на 8 менторства (8 компании) во компании кои работат во полошкиот регион.

Менторството се очекува да заврши во рок од 3 месеци (5 дена скенирање на компанијата на самото место, 5 дена подготовка на материјали и 5 дена дисперзија и консултации со менторирани компании).

Менторите ќе треба да му обезбедат на iCAN план за спроведување на менторството кој ќе ги артикулира целокупните барања на ToR-от, вклучувајќи ја предложената методологија, јасна временска рамка и споделување на процесите.

Методологија и дејствување

Од Менторот се очекува:

Креирање на методологија и динамика за менторство на компании, скенирање на внатрешните процеси во компаниите, дефинирање на деловните процеси кои имаат потенцијал за оптимизација и автоматизација како и давање на извештај за спроведеното менторството и скенирање.

Очекувани резултати:

План за работа за одвивање на менторство, вклучувајќи ги предложените стратегии и методологии, како и планот за обезбедување на сигурност;

Евалуација на процеси кои имаат потенцијал за оптимизација и автоматизација.

Креирање на список на процеси кои ќе ја оптимизираат / подобрат работата / процесите во компанијата

Совети и поддршка за компаниите во фазата на менторството

Конечен извештај за спроведувањето на процесите по завршување на менторството.

Барања за менторско искуство и вештини:

Минимум магистерско образование во економија или друга релевантна област;

Академско и апликативно искуство (најмалку 5 години) поврзано со МСП и внатрешни инфраструктури на МСП;

Теоретско и применето искуство поврзано со екосистемите за иновации и стартапи; искуство во градење на капацитети кај МСП;

Способност за самостојна работа и во ситуации со тесна динамика и тесни рокови;

Одлични меѓучовечки комуникациски вештини, вклучувајќи искуство со скенирање на компании / менторство / консултации.

Контакт:

ican@seeu.edu.mk

+389 78 358 335

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Font Resize
Click to listen highlighted text!